Foreningsnyt

15. juni 2020 åbner hallerne for gymnastik

TeamGym Bellinge følger fortsat med stor interesse myndighedernes plan for genåbning af hallerne. Odense Kommune har med virkning fra den 15. juni 2020 åbnet op for både Bellinge Idrætscenter og Odense Idrætshal. Der er lavet en lang række retningslinjer for benyttelse af faciliteterne, som vi vil oplyse om her:

Retningslinjer ved brug af indendørs gymnastikfaciliteter i Odense Kommune:

Odense Idrætshal, Gymnastikhallen
Det er nu muligt fra den 15. juni 2020 at benytte Gymnastikhallen i Odense Idrætshal til gymnastik, når der følges en række COVID-19 retningslinjer. Overordnet gælder følgende:

 • Gymnastikhallen må KUN benyttes af de normale brugere (ingen nye foreninger)
 • Gymnastikhallen må KUN benyttes af gymnaster og instruktører (ingen forældre i hallen)
 • Løsskumgraven må IKKE benyttes
 • Alle brugere skal møde omklædt og badefaciliteter må ikke benyttes
 • Adgang til/fra Gymnastikhallen sker via bagindgangen ved Ishockeyhallen, pga. vejarbejde ved hovedindgangen til Idrætshallen. Gymnasterne venter med instruktør udenfor.
 • Alle brugere skal benytte strømper (helst med skridsikre fod) eller gymnastiksko på trampolin og fasttrack.
 • Alle gymnaster skal bærer trøje (ingen bare overkroppe drenge)
 • Gymnastikhallen opdeles i områder, hvor der i små grupper á 15 gymnaster må træne (Max. 60 gymnaster i hallen samtidigt)
 • Ingen overlapning mellem foreningerne
 • Der skal foretages rengøring af alle redskaber efter endt træning (inden for egen træningstid) inkl. brug af “Koldtåge Maskinen”.
 • Bløde redskaber skal rengøres med den nyindkøbte “Koldtåge Maskine” og alle redskaber med fast overflade rengøres med sæbevand (der åbnes til rengøringsrummet i hallen)
 • Der skal sprittes hænder og fødder ved ankomst til hallen og hver gang der roteres mellem stationer
 • Al unødvendig modtagning skal undgås
 • Pararbejde mellem gymnaster skal undgås
 • Der er KUN adgang til hallen i foreningens EGEN træningstid (kom ikke tidligere og forlad hallen umiddelbart efter træning)
 • Sko, vanddunke med navn og overtøj skal efterlades i skabene i venteområdet i Gymhallen (må ikke medbringes til spring)
 • Følg alle instruktioner som er offentliggjort i hallen og udstikkes af hallens medarbejdere

Link til “Koldtåge Maskinen”: https://www.youtube.com/watch?v=kTteNQOfFQ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ONcG_v4KpgZhNEEMuNx0IiNMOPsWCYG4HH7a6E_TQtdPftBQQmtHll7U

Bellinge Idrætscenter, Hallen, Kantine og Spejlsal

Det er nu muligt fra den 15. juni igen at benytte faciliteterne i Bellinge Idrætscenter. Også her gælder en en række COVID-19 retningslinjer. Overordnet gælder følgende:

 • Faciliteterne må KUN benyttes af de normale brugere (ingen nye foreninger)
 • Faciliteterne må KUN benyttes af gymnaster og instruktører (ingen forældre i hallerne)
 • Alle brugere skal møde omklædt og badefaciliteter må ikke benyttes
 • Alle brugere skal benytte strømper (helst med skridsikre fod) eller gymnastiksko
 • Alle gymnaster skal bærer trøje (ingen bare overkroppe drenge)
 • Hallen kan opdeles i områder, hvor der i mindre grupper må trænes (Max. 60 gymnaster i hallen samtidigt)
 • Ingen overlapning mellem foreningerne eller holdene
 • Der skal foretages rengøring af alle redskaber efter endt træning (inden for egen forenings træningstid)
 • Alle redskaber med fast overflade rengøres med sæbevand (der åbnes til rengøringsrummet i hallen)
 • Der skal sprittes hænder hver gang der roteres mellem stationer
 • Al unødvendig modtagning skal undgås
 • Pararbejde mellem gymnaster skal undgås
 • Der er KUN adgang til hallen i foreningens EGEN træningstid (kom ikke tidligere eller bliv efter træning)
 • Følg alle instruktioner som er offentliggjort i hallen og udstikkes af hallens medarbejdere

HUSK

 • Lad den sunde fornuft råde og gå ikke på kompromis med retningslinjerne
 • Har du som gymnast/instruktør symptomer så kom IKKE til træning
 • Har du som gymnast være uden for landet (minus Tyskland, Norge og Island) har du 14 dages karantæne fra træningerne
 • Træningerne er FRIVILLIGE, så ønsker du ikke at udsætte dig selv eller dit barn for evt. smitte, skal du blot melde fra til træningerne

Ovennævnte retningslinjer gælder frem til sæsonstart i uge 35 eller indtil andet oplyses. Disse retningslinjer findes også på foreningens hjemmeside.

TRÆNINGER
TeamGym Bellinge har genoptaget træningerne for de hold som var sæsonplanlagt frem til sommerferien 2020. Hver enkelt hold informerer selv deres gymnaster om træningstider m.m.

OPVISNINGER & KURSER
Alle DGI og GymDanmark opvisninger er aflyst. Vi arbejder nu på evt. at flytte vores egen lokalopvisning til efteråret 2020.
Al kursusvirksomhed fra de to organisationer er ligeledes aflyst eller udsat på ubestemt tid.

KONKURRENCER
Alle GymDanmark konkurrencer aflyses desværre for sæson 2020. Der bliver dermed ikke flytte konkurrencer til efteråret 2020. EM 2020 er ligeledes udsat til april 2021.
https://gymdanmark.dk/2020/04/06/corona-hold-jer-opdateret-her/

GENERALFORSAMLING 2020
Den årlige Generalforsamling var planlagt til den 31. marts 2020 i Bellinge Idrætscenters mødelokale, men den vil blive afholdt senere på året, når situationen er mere normaliseret.

BEMÆRK
Bestyrelsen arbejder på en reduktion af forårets kontingent og alle medlemmer vil modtage informationer om ny betaling (reduceret beløb) eller delvis tilbagebetaling af allerede indbetalt kontingent.

Vi opdaterer løbende denne side, når der kommer yderligere informationer og eventuelle restriktioner.

You Might Also Like