Bestyrelsen

TeamGym Bellinge ledes af en dygtig bestyrelse på 4 personer, bestående af både erfarende gymnastik-passionerede mennesker, forældre- og instruktørrepræsentanter.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og har i 2022 følgende sammensætning:

FORMAND:
Ole Rasmussen
or@teamgymbellinge.dk
+45 29 62 38 25

INTERN KASSERER:
Nadia Skovbo, instruktør på TGB Micro Piger
ns@teamgymbellinge.dk
+45 28 19 32 09

SEKRETÆR:
Jens-Ole Hedelund Poulsen, Instruktør på TGB Nano Piger, TGB Micro Drenge og TGB Fredagsspring
jens.ole@hotmail.com
+45 2463 4619

BESTYRELSESMEDLEM:
Camilla Spile, Mor til TGB Micro gymnast
cspile@hotmail.com
+45 6165 9421

Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 2 i ulige år).
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen
Suppleanter vælges for et år ad gangen og deltager i alle (inviteres) bestyrelsesmøder

SUPPLEANTER:
Rikke Tholstrup Nielsen
rikkektn@hotmail.com

Pernille Stentoft Rasmussen
pernille.stentoft@icloud.com
+45 2888 9533

REVISOR & REVISOR SUPPLEANT:
Leif Kristensen, ekstern revisor
Katalin Bolko Kongstad, revisor suppleant

Bestyrelsen støttes af et Gymnastik Udvalg bestående af:

  • Udvalgsformand:    Ole Rasmussen (Drift, økonomi, træningstider, instruktører og konkurrencer)
  • Rytmeansvarlig:     Nadia Skovbo Rasmussen (Den røde tråd, uddannelse – Rytme)
  • Springansvarlig:      Frederik Abildskov og Christoffer König (Den røde tråd, uddannelse – Spring)
  • Begynderhold:        Jens-Ole H. Poulsen (Drift og instruktører Toddlers, Nano og Gymskoler)

Udvalget har til opgave at udpege den sportslige retning for TeamGym Bellinge, med reference til bestyrelsen. Udvalget laver hvert år et oplæg og budget for uddannelse af instruktører, som sendes til godkendelse i bestyrelsen.

Udvalget sørger endvidere for:

  • Tildeling af træningstider og – faciliteter
  • Tilmelding til konkurrencer for de enkelte hold
  • Sociale arrangementer for instruktører
  • Interne og eksterne kurser og for instruktører
  • Skabe den ”Røde Tråd” fra Micro til Senior gymnaster.