Bestyrelsen

TeamGym Bellinge ledes af en dygtig bestyrelse på 4 personer, bestående af både erfarende gymnastik-passionerede mennesker, forældre- og instruktørrepræsentanter.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og har i 2022 følgende sammensætning:

FORMAND:
Ole Rasmussen, TeamGym Overdommer
or@teamgymbellinge.dk
+45 29 62 38 25

INTERN KASSERER:
Nadia Skovbo, TeamGym Overdommer og instruktør på TGB Junior
ns@teamgymbellinge.dk
+45 28 19 32 09

SEKRETÆR:
Jens-Ole Hedelund Poulsen, Instruktør på TGB Mini, TGB Mix opvisning & iJump
jens.ole@hotmail.com
+45 2463 4619

BESTYRELSESMEDLEM:
Camilla Spile, Mor til TGB Nano gymnast
cspile@hotmail.com
+45 6165 9421

Der vælges formand og kasserer i ulige år og sekretær og bestyrelsesmedlem i lige år.
Suppleanter vælges for et år ad gangen og deltager i alle (inviteres) bestyrelsesmøder

SUPPLEANTER:
Rikke Tholstrup Nielsen, mor til Juniorpige
rikkektn@hotmail.com

Pernille Stentoft Rasmussen
pernille.stentoft@hotmail.com
+45 2888 9533

REVISOR & REVISOR SUPPLEANT:
Mette Lauenborg, revisor
Katalin Bolko Kongstad, revisor suppleant

Bestyrelsen støttes af et Gymnastik Udvalg bestående af:

  • Udvalgsformand:    Ole Rasmussen (Drift, økonomi, træningstider, instruktører og konkurrencer)
  • Rytmeansvarlig:     Nadia Skovbo Rasmussen (Den røde tråd, uddannelse – Rytme)
  • Springansvarlig:      Frederik Abildskov og Christoffer König (Den røde tråd, uddannelse – Spring)
  • Begynderhold:        Lene Stjernegaard (Drift og instruktører Toddlers, Aspirant- og Talenthold)

Udvalget har til opgave at udpege den sportslige retning for TeamGym Bellinge, med reference til bestyrelsen. Udvalget laver hvert år et oplæg og budget for uddannelse af instruktører, som sendes til godkendelse i bestyrelsen.

Udvalget sørger endvidere for:

  • Tildeling af træningstider og – faciliteter
  • Tilmelding til konkurrencer for de enkelte hold
  • Sociale arrangementer for instruktører
  • Interne og eksterne kurser og for instruktører
  • Skabe den ”Røde Tråd” fra Micro til Senior gymnaster.