Formål

MISSION

TeamGym Bellinge vil skabe rammerne for TeamGym konkurrencegymnastik på alle niveauer, lige fra begynder- via elitegymnastik for både børn og voksne til ”After” TeamGym hold.

VISION

Vi ønsker at udvikle og fastholde flest mulige gymnaster og instruktører, som i fremtiden vil kunne konkurrerer som enten seniorgymnaster eller undervise som instruktører på højeste niveau.

VÆRDIER

TeamGym Bellinge ønsker at skabe et trænings- og foreningsrum, hvor:

  • Gymnasterne udvikles gennem seriøse og veltilrettelagte træninger,
  • Gymnasterne motiveres gennem en positiv og annerkendende tilgang til træninger og konkurrencer,
  • Gymnasterne oplever et socialt fællesskab, som også rækker ud over træninger og konkurrencer, men også på tværs af alle hold,
  • Instruktørerne skaber en ”Rød Tråd” gennem udviklingen af gymnaster fra de yngste til de ældste hold,
  • Instruktørerne altid tager hjertet med til træning og opleves motiverende, inspirerende og professionelle.

Kort sagt; vi vil i fællesskab gøre det sjovt, at gå til konkurrencegymnastik i TeamGym Bellinge.

MÅL

TeamGym Bellinge har det fælles mål, at vi vil skabe gode oplevelser til både træninger og konkurrencer.

Vi ønsker at vores elitehold (1. hold) konkurrerer på højest muligt niveau og at alle øvrige hold kommer i konkurrence, på de niveau som skaber en god oplevelse for dem.

Alle mål for de enkelte hold udarbejdes af instruktørteamet for den kommende sæson og præsenteres på sæsonens første forældremøde. Der tages før hver sæson højde for gymnasternes aktuelle niveau.