Foreningsnyt

Stiftende Generalforsamling

Bellinge, den 30. november 2019

Til                  Gymnaster og forældre i TeamGym Afdelingen i Bellinge Gymnasterne

Vedr.:            Indkaldelse til Stiftende Generalforsamling.

Der indkaldes hermed til Stiftende Generalforsamling for den nye forening ”TeamGym Bellinge” således:

Dato:            Tirsdag den 10. december 2019

Sted:             Bellinge Idrætscenter, mødelokalet

Tid:               Forventet strattidspunkt ca. kl. 20.30
(Umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling for Bellinge Gymnasterne)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Registrering af fremmødte
 4. Valg af stemmetællere
 5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter (ses på https://teamgymbellinge.dk)
 6. Valg ifølge vedtægterne
 7. Eventuelt

Bemærk:       Den stiftende generalforsamling er for de medlemmer af Bellinge Gymnasterne,
som forventes at flytte med over i den nye forening, omfattende:

 • TeamGym Toddlers
 • TeamGym Aspirant
 • TeamGym Micro
 • TeamGym Mini
 • TeamGym Junior
 • TeamGym Senior
 • iJump (Herrer og Damer)
 • Aerial Silks

For medlemmer under 18 år, repræsenteres de af forældre.

Kun de tilstedeværende har stemmeret.

Inden den stiftende generalforsamling, skal er findes minimum 4 bestyrelsesemner. På nuværende tidspunkt har følgende meldt sig som kandidater frem til den ordinære generalforsamling i marts 2020:

 • Ole Rasmussen (Nuværende udvalgsformand i TeamGym Udvalget)
 • Flemming Holm Bergholdt (Nuværende instruktør og bestyrelsesmedlem)
 • Nadia Skovbo (Nuværende instruktør og medlem af TeamGym Udvalget)
 • Lars Svanes (Forælder til 2 mini piger)

Hvis du har mod på at hjælpe den nye forening fodt i gang, må du MEGET gerne kontakte Ole Rasmussen, hvis du vil give en hånd med, fx i bestyrelsen, forældreudvalget, som revisor/ revisorassistent eller dirigent til generalforsamlingen.

På den nye forenings hjemmeside, kan du finde alt omkring den nye forening, herunder bl.a. vedtægter, formål, historie og beskrivelse af hold og instruktører.

Læs mere på www.temgymbellinge.dk

Jeg vil være i hallen følgende dage og være til rådighed med informationer omkring baggrund, økonomi og proces frem mod en ny forening samt svare på eventuelle spørgsmål således (alle velkommen på alle tidspunkter):

Mandag 02.12. (Odense Idrætspark, lokale 5)          19.30 – 20.00 (Mini, iJump og Senior)

Tirsdag 03.12. (Bellinge Idrætscenter, Mødelok.)    17.00 – 18.00 (Toddlers, Aspirant og Micro E)

Onsdag 04.12. (Bellinge Idrætscenter, Mødelok.)    18.30 – 19.00 (Mini og Junior)

Det er vores håb, at I alle vil støtte op omkring den nye forening.

Med venlig hilsen

Ole Rasmussen

You Might Also Like