Junior Liga & DS

Frederik Abildskov

Frederik Abildskov

Holdleder, Instruktør spring

* 2482 7731 * abildskov.frederik@gmail.com

Simon K Heinsen

Simon K. Heinsen

Instruktør rytme

* 2310 4044 *

Jeppe Tamberg

Instruktør spring

* 20218727 * Jeppe.tamberg@gmail.com

Louise Stentoft

Instruktør rytme

*

Christoffer Kønig

Instruktør spring

* 42222050 * konigcjk@gmail.com

Frede Kodal

Frede Kodal

Instruktør spring

* 3055 8710 * kodalfrede@gmail.com