covid-19

Danmark er ramt af COVID-19 og det påvirker selvfølgelig også vores forening. Vi har derfor skrevet disse retningslinjer (som følger myndighedernes anbefalinger), så alle både gymnaster og instruktører ved hvordan de skal forholde sig ved en eventuel smitte på deres hold.

Bliver en gymnast eller instruktør testet positiv med COVID-19 på dit hold:
Bliver en person på dit hold testet positiv, vil det påvirke alle de personer denne har været i nærkontakt med. De gymnaster og instruktører som den smittede fx har trænet på hold med, vil være inden for denne kategori, med mindre der er taget de nødvendig forholdsregler for afstand mellem træningsgrupperne.
For vores seniorhold vil dette typisk være gældende, når der er flere hold i hallen (med mindre de varmer op sammen) eller når vores Minihold er sammen med et andet hold om mandagen eller overlapper om torsdagen.

Seniorholdene er dog typisk opdelt i grupper a 10 personer med egen instruktør, som så vil være dem de har været den smittede har været i nærkontakt med og IKKE de øvrige grupper i hallen (Fx. TGO og iJUMP er to forskellige grupper om mandagen, det samme er TGB Mini og Munkebjerg).

Hvad skal gymnasten eller instruktøren (som er testet positiv) gøre:
Deltag IKKE i træninger, møder eller andet foreningsrelateret, hvis du har den mindste mistanke om, at du kan være smittet med Corona eller er testet positiv.
Har du symptomer, skal du sørger for at blive testet hurtigst muligt og kom ikke til træning, før du har fået svar på, om din test er negativ og du altså ikke er smittet med Corona.

Har du ingen symptomer, MEN er blevet testet positiv for Corona, skal du følge Sundhedsstyrelsens anvisninger og deltager IKKE i træning, møder, konkurrencer m.m. indtil minimum 48 timer efter, du eller dine nærmeste er fri for symptomer. Er du symptomfri men testet positiv, skal du venter minimum 7 dage før du igen deltager i træninger (fra den dag den positive test forelå).

Er du testet positiv, kontakter du eller dine forældre med det samme din ansvarlige instruktør og informerer ham/hende, omkring dato for test og dato for evt. symptomer. Disse informationer skal vi bruge til at beregne hvornår evt. personer du har været i kontakt med skal testes.

Hvad gør instruktøren og foreningen:
Instruktøren sørger herefter for at informere formanden (Ole Rasmussen) med det samme i det tilfælde, at en gymnast/instruktør er testet positiv. Instruktøren skal kunne identificerer de berørte træningsgrupper og instruktører, som har været i kontakt med pågældende smittede.

Instruktøren aflyser, efter aftale med formanden, de nødvendige træninger, samlinger og møder, som nødvendigvis SKAL aflyses. Træninger kan først genoptages, efterhånden som de berørte personer bliver testet negative og igen kan deltage i træningerne (Den første test efter 4 dage), eller træningerne gennemføres som normalt med de instruktører og gymnaster, som evt. ikke har været berørt af kontakt med den smittede.

Foreningen sørger herefter for at informere alle på det berørte hold eller afdeling om, at en gymnast/instruktør er testet positiv. Der nævnes i den forbindelse ikke noget navn på hverken instruktør eller gymnast i denne udmelding, med mindre dette er aftalt parterne imellem.

Har der været afholdt træning eller anden aktivitet indenfor 48 timer, fra det øjeblik symptomer eller test foreligger, skal alle holdkammerater, instruktørkollegaer som den smittede/positive har været i nærkontakt med, have foretaget en test efter 4 dage og igen efter 6 dage. Man skal også gå i selv-isolation frem til der foreligger et negativt resultat af den første test (som foretages efter 4 dage). Er denne test negativ, kan man genoptage træningen igen, men den anden test (efter 6 dage) skal dog fortsat gennemføres.
Symptomer på at man er smittet med Corona virus / er syg med Covid-19 er typisk: tør hoste, ondt i halsen, feber, hovedpine, vejrtrækningsbesvær, muskelsmerter.